Eix Comercial del Poblenou

Eix Comercial del Poblenou
Rasca i guanya

Bases

1. OBJECTIU DEL SORTEIG

El sorteig "Rasca 2022" s'estableix amb l'objectiu de fomentar el comerç de proximitat.

2. ENTITATS ORGANITZADORES

Aquest concurs està organitzat per la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L'EIX COMERCIAL DE L'POBLENU amb CIF G 65338493 situada a Pallars 224 08005 Barcelona, amb número de registre 653-J / 1 amb la Col·laboració de Asociación de Mercats de Poble Nou Nif: G58251745 Plaza unión 1 de Barcelona

3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el sorteig suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquestes bases generals. El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establerts en el punt número 4 d'aquestes bases generals.

4. REQUISITS DE LES BASES

Podran participar en aquesta promoció qualsevol persona física, major de 18 anys, que pugui acreditar la seva edat amb el seu document de identitat (DNI o NIE) en vigor, i que realitzi una compra en algun dels establiments participants. La compra mínima per rebre un RASCA serà de 5,00€, no acumulables, i quedant a discreció del responsable de l’establiment establir imports menors a la seva conveniència.

No podran participar ni ser beneficiaris dels premis els associats, familiars directes i empleats, excepte rebin el Rasca-Guanya per compra a un altre establiment associat.

 5. DATA DEL COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ DE L'ACCIÓ

La promoció descrita entrarà en vigor des del dia 1 de juny fins el dia 30 de juny o fins a esgotar existències, el que abans succeeixi. La data màxima per bescanviar els premis serà el 31/07/2021.

No es podrà bescanviar cap premi ni de val de compra ni en espècie passada aquesta data.

 6. FUNCIONAMENT DEL SORTEIG

El funcionament del sorteig és el següent:

Es posaran en circulació 15.000 targes que disposaran d’una superfície engomada, la qual haurà de ser rascada per a descobrir si hi ha premi ocult sota la mateixa. Entre les 15.000 paperetes, barrejades de forma aleatòria, s’amagaran les targes amb premis descrits en el punt set.

Les botigues de l'Eix comercial Poblenou que hagin decidit participar (podrem veure el llistat aquí) tindran butlletes de rasca que podran oferir als seus clients i clientes per la compra al seu establiment. També tindran butlletes totes les parades del Mercat.

7. PREMIS

Els premis s’hauran d’anar a buscar a cada botiga amb la butlleta vàlidament rascada.

Els premis els tenim a aquesta pàgina web.

8. PERSONES GUANYADORES, DISTRIBUCIÓ DELS PREMIS I PUBLICACIÓ DE LA IDENTITAT DE LES PERSONES GUANYADORES

Si una vegada rascada la butlleta te premi es pot anar a buscar-lo a la botiga o parada del Mercat corresponent. En el cas dels premis aportats pel Mercat o per l’Eix comercial Poblenou a la mateixa butlleta sortirà on s’ha d’anar a buscar el premi.

En aquell moment, s’haurà de signar un document acceptant el premi i un altra per la cessió d’imatges. També es realitzarà una foto per difondre el lliurament dels premis.

10. CONTROL DEL SORTEIG

Es realitzarà un control i seguiment per part de l’organització de les butlletes retornades.

Carregant...
x
X