Eix Comercial del Poblenou

Eix Comercial del Poblenou

L’Ajuntament tramita un pla per reduir el soroll al “Triangle lúdic del Parc i la Llacuna del Poblenou”

19 de juliol de 2023

 • Es troba en tràmit de resolució de la dotzena d’al·legacions presentades durant el període d’exposició pública, i es preveu l’aprovació definitiva al mes de setembre.
 • Manté restriccions en l’obertura de nous establiments musicals, bars, botigues que venen alcohol, en terrasses -reduïnt l’horari actual- entre altres actuacions.
 • Un estudi en profunditat sobre el soroll en aquest àmbit del districte de Sant Marti mostra que se superen de forma reiterada i amb escreix els valors límit d’immissió que marca l’Ordenança de medi ambient de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona està tramitant un pla per reduir el soroll a l’anomenat “Triangle lúdic del Parc i la Llacuna del Poblenou”, és a dir a la zona delimitada pels carrers d’Almogàvers (entre els carrers Marina i Àlaba), Pallars (entre els carrers Zamora i Àlaba), Pere IV (entre els carrers Zamora i Àvila), i Zamora, Pamplona i Àlaba entre els carrers Almogàvers i Pere IV. Un pla que ha superat ja l’aprovació inicial i el període d’exposició pública i que es troba en el tràmit de resolució de la dotzena d’al·legacions presentades per entitats del sector de l’oci nocturn, de la restauració i del moviment veïnal. L’aprovació definitiva es preveu un cop resoltes aquestes al·legacions, cap al mes de setembre.

Entre les mesures més destacades que estableix aquest pla s’inclouen mantenir les restriccions d’obertura de nous establiments musicals, bars, i botigues que venen alcohol. També estableix que no s’autoritzaran més terrasses i en reduirà l’horari actual.

Prèviament a la configuració del pla, l’Ajuntament va realitzar un estudi en profunditat sobre el soroll en aquest àmbit del districte de Sant Martí, que ha mostrat que se superen de forma reiterada i amb escreix els valors límit d’immisió de soroll que marca l’Ordenança de medi ambient de Barcelona. En concret, durant un període de nou setmanes es van mesurar els nivells de soroll en l’àmbit del triangle lúdic mitjançant equips sonomètrics situats en quatre punts diferents, i va quedar palès que en tots ells es van superar els valors límit en més de 3 dB, amb la qual cosa, i d’acord amb la normativa, el pla específic de reducció del soroll esdevé necessari i obligatori.

Així doncs, el pla preveu un total de nou paquets de mesures. En concret són les següents:

1. Mantenir, en el proper pla d’usos, l’actual restricció de la implantació de noves activitats recreatives musicals, bars i establiments comercials alimentaris que venen alcohol.

 • Es preveu l’actualització del pla d’usos vigent des de 2016, i serà en aquest planejament a on quedaran recollides les noves restriccions.

2. Reducció horària dels establiments comercials alimentaris de petites dimensions que venen alcohol.

 • Aquesta és una mesura que ja s’ha implantat, mitjançant el Decret d’Alcaldia de 8 de setembre de 2022.
 • Afecta establiments de fins a 300 metres quadrats, que han de restar tancats des les 22h fins a les 7h els dimecres, dijous, divendres, i dissabtes, així com les vigílies de festius.

3. No permetre la instal·lació de noves terrasses i no permetre l’ampliació de les terrasses existents.

 • A partir de l’entrada en vigor del pla, no es podran instal·lar noves terrasses ni s’ampliaran les existents, per tal de no saturar més l’espai públic.

4. Reducció horària de les terrasses.

 • En la línia de la mesura anterior, les terrasses existents a més a més passaran a tenir un horari de 8h a 23h tot l’any. Això implica una reducció d’una hora en horari d’hivern, i de dues hores en horari d’estiu.

5. Mesures addicionals a adoptar pels titulars de terrasses per minimitzar el soroll provocat per les terrasses.

 • Els titulars dels establiments que tinguin terrassa hauran de prendre mesures per minimitzar el soroll, per exemple, col·locar tacs de goma als peus de les taules i cadires; protegir les cadenes i altres sistemes de subjecció amb goma, plàstic o silicona, o marcar la ubicació i la superfície d’ocupació dels mòduls de les terrasses.

6. No permetre la realització d’esdeveniments lúdics, culturals o festius a l’espai públic i no autoritzar activitats extraordinàries en espais oberts (per exemple terrats o terrasses) en horari nocturn.

7. Mesures a adoptar pels establiments de concurrència pública (activitats recreatives musicals i activitats de restauració) per minimitzar el soroll provocat per aquestes activitats, per exemple, tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d’assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts per l’Ordenança de medi ambient de Barcelona; llençar el vidre abans de les 23 hores de la nit, procurant llençar-lo durant el dia, o bé disposar com a mínim del nombre de lavabos i cabines de vàter previstes pel Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, els quals s’hauran de trobar en tot moment en degudes condicions d’higiene i salubritat, i adoptar mesures per agilitzar les cues per a la seva utilització.

També es preveu la signatura d’un nou conveni de col·laboració per a la prevenció de l’incivisme i el desplegament del corresponent dispositiu de vigilància privada i d’agents cívics per tal d’enfortir la seguretat ciutadana dels clients i conscienciar i recordar la necessitat de complir la normativa de convivència a Barcelona i les conseqüències de no respectar-la.

8. Reducció horària de determinades activitats de restauració en la zona de màxima concentració de locals d’oci nocturn.

 • Prèviament a aquesta mesura es durà a terme una reordenació del flux de perones perquè utilitzin itineraris pels carrers a on no hi viuen veïns, mitjançant l’acció d’agents civics a la via pública. Només en cas que aquesta mesura prèvia no funcioni, passats tres mesos, s’aplicaria la reducció horària.

9. Mesures a dur a terme directament pels serveis municipals.

 • Control i inspecció de les activitats i les terrasses; presència policial; neteja dels carrers un cop finalitzades les activitats; desenvolupament de campanyes de sensibilització; incloure aquest territori en l’àmbit de les subvencions que atorga el Consorci d’Habitatge de Barcelona per a la rehabilitació d’habitatges per millorar l’aïllament acústic.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Academia Accés
Farmàcia Marina Oriol - Gemma Puigventós
Adamo Telecom Iberia SAU
Fina Estampa
Triomf Pastisseria
Flora Vertical
Trofeus Campió
Carregant...
x
X